IoTFIX – Problemfri IT

  • IoTFIX fikser og vedlikeholder enheter (servere, PCer, håndholdt og andre smarte enheter) proaktivt slik at dine enheter er i en optimal status til enhver tid, på en effektiv og økonomisk måte.
  • Slik oppnås det mange fordeler for sluttbrukeren:
  • Mer effektiv utnyttelse og bruk av enhet, det vil si bedre oppetid grunnet færre feil.
  • Mindre sløseri av tid og kostnader forbundet med manglende vedlikehold av enhetene.
  • Færre og mer forutsigbare kostnader.
  • Betydelig mindre sannsynlighet for tap av data på grunn av ondsinnet IT-angrep og brukerfeil.
  • Vedlikehold av klienter har frem til nå har vært med en lite effektiv break/fix-modell. Det vil si at hvis noe er galt, kommer vi og fikser det.
IT Drift

Ønsker du mer informasjon?

nettverks drift

Sikkerhet, personvern og utvikling

IoTFIX vil ivareta kunden på best mulig måte gjennom å ha stort fokus på personvern og sikkerhet i tjenesten.
IoTFIX er et avansert system i dag men det vil også være en kontinuerlig forbedring og utvikling av systemet for å støtte flere måter å utbedre feil, oppdatere/vedlikeholde og beskytte mot IT trusler samt støtte alle nye enheter som trenger tjenesten. Dette skjer kontinuerlig og automatisk uten at kundene merker det og uten at kundene får økte kostnader.
Vi bruker annerkjente kontrollmekanismer i daglig drift og i prosjektene våre for å sikre kvalitet og stabilitet for IoTFIX tjenesten for alle våre kunder.

Ubegrensede muligheter

En revolusjon er på vei. Millioner av nye enheter er koblet til internett, og alt må vedlikeholdes og sikres mot angrep og andre feil.

Tingenes Internett heter dette , men vi kan ikke alle være IT-eksperter eller få hjelp fra barn, venner eller naboer. Vi vil alle trenge en profesjonell hjelper som ikke koster for mye, men er der som en usynlig venn som dukker opp når vi trenger det.
Globale trender innen velferdsteknologi, smarte byer, intelligent logistikk med flere, er spennende mulighetsområder for IoTFIX.
Veldig få tenker på at alt vi kobler opp har potensielt en mulighet for å bli utnyttet av de som ikke vil oss vel.

Alle enhetene må vedlikeholdes, oppdateres og sikres mot uønskede hendelser.
Det IT-bransjen mente var utopi for få år siden, er vi nå i ferd med å realisere med IoTFIX-tjenesten.

It hjelp

Har du et IT-spørsmål, spør våre spesialister

820 70 100

Tjenesten koster kr 14,00 per minutt fra du får svar.
På denne måten slipper du faste kostnader for IT-Support, men betaler bare for den tiden vi snakker med deg.

 

Hvorfor trenger du IoTFIX?

Hvis du har en bedrift bedrift må informasjonssystemer være en viktig del av dine framtidsplaner. Uansett hva du driver med, kommer du til å trenge noen form for programvare og du vil sikkert ønske å beskytte fortrolige opplysninger om dine forretningspartnere og fremtidige kunder. Derfor bør du vurdere emnene som f. eks. datasikkerhet og datavern og regne dem med som jevnlige og nødvendige kostnader. Med ProblemfriIT kan du konsentrere om din virksomhet uten å tenke på mulige tekniske katastrofer.

IT Vedlikehold Pris Kalkulator

Kalkulatoren beregner kostnader for vedlikehold av din bedrifts IT-infrastruktur, levert av Delfi Data.

Ved kjøp av IoTFiX er det mulighet for å forhåndskjøpe IT-support til over 50 prosent rabatt ved å gå til web-butikken her.

*Overnevnte tjenester kan være noe begrenset og ikke relevant på enkelte enheter.

Fremtidens IT-løsninger sammen med våre kunder

Verden går raskere og raskere og vi må hele tiden endre oss for å følge utvikling både i jobb og privat.
Vi finner måter å gjøre oppgaver raskere på, blir mer effektive og utvikler nye produkter og tjenester sammen med våre kunder med IOTFIX.
Delfi Data er et fremoverlent og innovativt IT-selskap i Stavanger. Vi jobber gjerne med kunder og partnere for sammen å nå felles mål.
Har du spennende idéer, prosjekter eller utfordringer som du ønsker å snakke om med oss, ta kontakt!

It hjelp

Våre Referanser